shadow

Kullanım Koşulları

 1. Giriş
  Bu web sitesinde yazılı olan bu Web Sitesi Standart Şart ve Koşulları, bu web sitesini kullanımınızı yönetir. Bu Şartlar tamamen uygulanacak ve bu Web sitesini kullanımınız üzerinde etkisi olacaktır. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılmış olan tüm şart ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi biriyle katılmamanız durumunda bu Web sitesini kullanmamalısınız.18 yaşından küçük veya 18 yaşın altındaki kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez.

  Fikri Mülkiyet Hakları
  Sahip olduğunuz içerikten başka, bu Şartlar uyarınca, Tümer ALTAŞ A.Ş. ve / veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarını ve malzemeleri barındırır.

  Sınırlı lisans yalnızca bu Web Sitesinde bulunan materyali görüntüleme amacıyla verilmektedir.

  Kısıtlamalar
  Aşağıdakilerin hepsinden özellikle kısıtlısınız

  Herhangi bir Web Sitesi materyalini başka bir medyada yayınlamak;
  herhangi bir Web Sitesi malzemesinin satışı, alt lisans verilmesi ve / veya başka bir şekilde ticarete tabi tutulması;
  Herhangi bir Web Sitesi malzemesini kamuya açıklamak ve / veya göstermek;
  Bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek herhangi bir şekilde kullanma;
  Bu Web Sitesini, bu Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde kullanma;
  bu Web sitesini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak kullanmak veya Web Sitesine, herhangi bir şahsa veya ticari işletmeye zarar verebilecek herhangi bir nedenle;
  bu Web Sitesiyle ilişkili herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya benzeri herhangi bir faaliyette bulunma;
  herhangi bir reklam veya pazarlamaya girişmek için bu Web Sitesini kullanma.
  Bu Web Sitesinin bazı bölümleri, sizin tarafınızdan ve Tümer ALTAŞ A.Ş. bu Web Sitesinin herhangi bir bölümüne, sizin tarafınızdan erişime, istediği zaman, tamamen takdir yetkisi dahilinde kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için kullanabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifresi gizli ve gizli tutmanız da gerekir.

  İçeriğiniz
  Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde görüntülenmeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video metni, resim veya diğer materyalleri ifade eder. İçeriğinizi görüntüleyerek, Tümer ALTAŞ A.Ş. herhangi bir ortamda, herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için münhasibir olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisanslanabilir lisans.

  İçeriğiniz kendiniz ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını istila etmemelisiniz. Tümer ALTAŞ A.Ş. herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın, bu Web Sitesindeki İçeriğinizden herhangi birisini kaldırma hakkını saklı tutar.

  Garanti yok
  Bu Web Sitesi tüm hatalarla “olduğu gibi” sağlanır ve Tümer ALTAŞ A.Ş. Bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili herhangi bir beyan veya garanti beyan etmeyin. Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiyede bulunulmaksızın yorumlanacaktır.

  Sorumluluk sınırı
  Hiçbir koşulda, Tümer ALTAŞ A.Ş. ve onun memurları, yöneticileri ve çalışanları, bu Web sitesini kullanmanızla veya bu sözleşmenin sözleşmeye bağlı olup olmadığı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tümer ALTAŞ A.Ş., görevlileri, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere, bu Web sitesini kullanımınızdan veya dolayısıyla doğabilecek her türlü dolaylı, sonuç olarak veya özel sorumlulardan sorumlu tutulamaz.

  tazminat
  Tümer ALTAŞ A.Ş. maliyetler, talepler, eylem nedenleri, hasar ve masraflardan doğan ve bu yükümlülüklerin herhangi birine karşı herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir.

  Bölünebilirlik
  Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanabilir herhangi bir yasa kapsamında geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükümler burada kalan hükümleri etkilemeksizin silinir.

  Şartların Değişimi
  Tümer ALTAŞ A.Ş. bu Şartları uygun gördüğü herhangi bir zamanda gözden geçirmesine izin verilir ve bu Web sitesini kullanarak bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

  atama
  Tümer ALTAŞ A.Ş. bu Şartlar kapsamındaki haklarını ve / veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirim olmaksızın atama, aktarma ve alt yüklenmeye izin verilir. Bununla birlikte, bu Haklar uyarınca haklarınızı ve / veya yükümlülüklerinizi atamanıza, aktarmamıza veya taşerona vermesine izin verilmez.

  Tüm anlaşma
  Bu Şartlar, Tümer ALTAŞ A.Ş. ve siz bu Web sitesini kullanmanızla bağlantılı olarak ve önceki tüm anlaşmaları ve anlaşmaları geçersiz kılacaktır.

  Geçerli Kanun ve Yetki
  Bu Hükümler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve anlaşmazlıkların çözümü için Türkiye’deki eyalet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine siz de yer veriyorsunuz.