Kelime++

Kelime++

Öğrenme garantili
 • Sadece kelime öğretmez
 • Okuma-anlama becerinizi geliştirir
 • YDS ve YökDil gibi sınavlara kolay ve hızlı hazırlık sağlar.
 • Mevcut seviyenizi çok ileri taşıyacak bir paket.
 • İlk andan öğrendiğinizi hissedeceksiniz.

OKeY

OKeY

Tüm beceriler tek pakette
 • Okuma-Anlama
 • Gramer-Kelime
 • Konuşma-Yazma
 • Dinleme
 • İngilizce'yi kolayca ve keyifle ilerletin.
 • Konuşmanızın ve yazmanızın kısa sürede ilerlediğini hissedeceksiniz.